Statut Szkoły Podstawowej nr 7
im. A. Mickiewicza
w Rudzie Śląskie
Wydawanie duplikatów
– LEGITYMACJA
– KARTA ROWEROWA

Program
Wychowawczo – Profilaktyczny 2022/2023

OŚWIADCZENIE O NIEUCZĘSZCZANIU
NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

dokument do pobrania

ANKIETA
Prosimy o wypełnienie przez uczniów klas 4-8, oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych ankiet dotyczącej problemów społecznych mogących występować w szkole.
Ankiety są całkowicie anonimowe i służą jedynie badaniom statystycznym.
Wyniki posłużą do opracowania diagnozy problemów miasta Ruda Śląska i zaplanowania działań profilaktycznych na 2023 r.  
Proszę o możliwie jak najszybsze wypełnienie ankiet, link będzie aktywny do 7.12.2022. Polecamy wykonanie ankiet na lekcji informatyki dla pewności wykonania zadania przez uczniów.
Link dla uczniów (proszę go skopiować i wkleić do nowej karty przeglądarki):

 http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/38742843483525f

BEZPIECZNA SZKOŁA

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole na wypadek różnych zagrożeń.

Zobacz tutaj

DRODZY  RODZICE

Przedstawiamy koncepcję pracy szkoły oraz misję i wizję naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z jej zapisami i zgłoszenie Państwa propozycji, co do jej modyfikacji lub uzupełnienia.
Propozycje prosimy zgłaszać na adres: sp7ruda@wp.pl
Dokumenty te zostały przedstawione Radzie Rodziców na spotkaniu w dniu 15 lutego 2018 r

Koncepcja Pracy Szkoły 2018 – 2022
Misja i wizja szkoły

RADA RODZICÓW
nr konta: 02 1050 1214 1000 0023 6631 3811

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego dziecka!

Projekt „Cyfrowobezpieczni”  wymyśliliśmy po to,
 by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania
związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.
Zobacz  materiały, filmy.
www.cyfrowobezpieczni.pl

Bezpieczny internet – poznaj zasady

INFORMACJA  DOTYCZĄCA
WPŁAT  NA  KONTO  ZA  OBIADY

Wpłaty na konto bankowe należy dokonać do 10-go danego miesiąca i tylko za dany miesiąc. Po tym terminie wpłatę należy uregulować u intendenta.
numer konta
ING Bank Śląski
38 1050 1214 1000 0023 5612 6223
Zwroty za dni nieobecności, które należy zgłaszać zgodnie z regulaminem obowiązującym w stołówce, będą realizowane u intendenta w kasie. Wszelkie potrącenia za nieobecność dziecka,przy wpłatach za żywienie,muszą być wcześniej uzgodnione z intendentem.
                 Pojedyncze obiady wpłacane są tylko u intendenta.
                 Na konto wpłacane są tylko opłaty miesięczne.

Co radzą eksperci?

PROŚBY DZIECKA
Mamo, Tato – warto  przeczytać!
Skip to content