DYREKTOR  SZKOŁY – mgr Katarzyna Bartoń – Lorek

mgr Katarzyna Bartoń – Lorek – nauczyciel języka polskiego
mgr Izabela Paluch – nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy

mgr Alicja Polak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
mgr Barbara  Bursy – nauczyciel katecheta i wychowania do życia w rodzinie
mgr Antoni Chwołka – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Barbara  Guziel – nauczyciel matematyki i techniki
mgr Agnieszka Graca – nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa  Wojciechowska – nauczyciel języka angielskiego
mgr Wiesława Kapała – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biblioteki
mgr Anna Kusiak –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca świetlicy
mgr Aleksandra  Kilka – Sitko – psycholog szkolny
mgr Jolanta Kochel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
mgr Małgorzata  Kokoszka – nauczyciel  przyrody, geografii  i  plastyki
mgr Danuta Tułaj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  muzyki  i  informatyki, logopeda
mgr Edyta Więcławska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii
mgr Patrycja Burszka – wychowawca świetlicy
p. Kamil Dropała – nauczyciel matematyki
mgr Ewa Pakosz – nauczyciel języka polskiego
mgr Zbigniew Widuch – nauczyciel  wychowania fizycznego
mgr Bolesław  Brych – nauczyciel chemii
mgr Małgorzata Przydatek-Jendrusz – nauczyciel biologii
mgr Małgorzata  Stygienko – nauczyciel j. niemieckiego
mgr Izabela Paluch – wychowawca świetlicy
mgr – nauczyciel doradztwa zawodowego
ks. Michał Kuś – katecheta
mgr Justyna  Kaczmarczyk – pedagog  szkolny
mgr Martyna  Wolska – nauczyciel bibliotekarz
mgr Marek Kobierski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 
mgr – nauczyciel fizyki
mgr Dawid Wrzaszcz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Skip to content