Wyniki
Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” online
w roku szkolnym 2019/2020

LAUREACI
Brunon Kostorz klasa 5b VII miejsce w kraju
Oskar Biernat klasa 8a IX miejsce w kraju
Bartosz Białdyga klasa 8a X miejsce w kraju
Piotr Drozd klasa 8a X miejsce w kraju


Wyniki
Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Ortograficzny” online
w roku szkolnym 2019/2020

LAUREACI
Oliwia Różańska klasa 6a VII miejsce w kraju
Weronika Kubiś klasa 6a VIII miejsce w kraju
Antonina Stępień klasa 6a IX miejsce w kraju
Zofia Trzewiczek klasa 6a X miejsce w kraju
Brunon Kostorz klasa 5b X miejsce w kraju


Ucz. klasy Va
MARTYNA SKOWRONEK
uzyskała III MIEJSCE
w Miejskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Bezpieczny internet”
organizowanym przez SP 20 w Rudzie Śląskiej
opiekun: mgr Danuta Tułaj


Ucz. klasy II LENA HAUK
uzyskała wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
pt. „I love family”
organizowanym przez Urząd Wojewódzki w Katowicach
opiekun:  mgr Anna Kusiak


Ucz. klasy IV MAGDALENA WAROCKA
uzyskała wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
pt. „I love family”
organizowanym przez Urząd Wojewódzki w Katowicach
opiekun:  mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy IV NADIA HAUK
uzyskała wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
pt. „I love family”
organizowanym przez Urząd Wojewódzki w Katowicach
opiekun:  mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy II
JULIA FRANIEL
uzyskała nagrodę GRAND PRIX
w Miejskim Konkursie Plastycznym „ANIOŁ 2019”
organizowanym przez MDK w Rudzie Śląskiej
opiekun: mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy II MARTA CZAPCZYŃSKA
uzyskała wyróżnienie
w Miejskim Konkursie Plastycznym na projekt znaczka pocztowego
pt. „Moje miasto Ruda Śląska”
organizowanym przez Polski Związek Filatelistów
Zarząd Oddziału w Rudzie Śląskiej
opiekun:  mgr Anna Kusiak


Ucz. klasy IV NADIA HAUK
uzyskała nagrodę
w Miejskim Konkursie Plastycznym na projekt znaczka pocztowego
pt. „Moje miasto Ruda Śląska”
organizowanym przez Polski Związek Filatelistów
Zarząd Oddziału w Rudzie Śląskiej
opiekun:  mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy II
NATALIA JENDRUŚ
uzyskała nagrodę
w Miejskim Konkursie Plastycznym „ANIOŁ 2019”
organizowanym przez MDK w Rudzie Śląskiej
opiekun: mgr Anna Kusiak


Ucz. klasy II
LENA DUDA
uzyskała nagrodę
w Miejskim Konkursie Plastycznym „ANIOŁ 2019”
organizowanym przez MDK w Rudzie Śląskiej
opiekun: mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy III
NADIA KRZYKOWSKA
zdobyła II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„I Powstanie Śląskie – galeria plakatu”
organizowanym przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne
i Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach
opiekun: mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy III
JULIA FRANIEL
zdobyła II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„I Powstanie Śląskie – galeria plakatu”
organizowanym przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne
i Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach
opiekun: mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy III
TYMOTEUSZ SZCZEPANIAK
zdobyła I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„I Powstanie Śląskie – galeria plakatu”
organizowanym przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne
i Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach
opiekun: mgr Wiesława Kapała


Ucz. klasy II
LENA HAUK
zdobyła I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„I Powstanie Śląskie – galeria plakatu”
organizowanym przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne
i Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach
opiekun: mgr Anna Kusiak


Ucz. klasy II
MAGDALENA KIERZEK
zdobyła I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„I Powstanie Śląskie – galeria plakatu”
organizowanym przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne
i Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach
opiekun: mgr Anna Kusiak


Ucz. klasy II
NATALIA JENDRUŚ
zdobyła II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„I Powstanie Śląskie – galeria plakatu”
organizowanym przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne
i Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach
opiekun: mgr Anna Kusiak


Ucz. klasy VI b
ALEKSANDRA WYLĘŻEK
laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego
dla szkół podstawowych i średnich
pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego,
Śląskiego Kuratora Oświaty
i Prezydenta Miasta Zabrze
opiekun: mgr Ewa Pakosz


Szkoła Podstawowa nr 7 w Rudzie Śląskiej
WYRÓŻNIONA
za zaangażowanie, współpracę i przygotowanie dzieci
do udziału w V edycji konkursu
„LIST DO TATY”
organizowanym przez biuro senatorski p. Leszka Piechoty
oraz z inicjatywy Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Senatu Rzeczypospolitej Polski
opiekun: mgr Ewa Pakosz

W konkursie brali udział uczniowie klas: Va, Vb, VIa i VIb


Ucz. klasy II
MARTA CZAPCZYŃSKA
uzyskała III miejsce
w Miejskim Konkursie Plastycznym „Gloria Dei”
organizowanym przez MDK w Rudzie Śląskiej
opiekun: mgr Anna Kusiak

Skip to content