Harcerski szlak to przygoda – rozpocznij nowy rok szkolny z harcerzami.


CZYTANIE TO SPOTKANIE
Innowacja dydaktyczno – organizacyjna

Dla wielu uczniów czytanie lektur to zmora. Nasza szkolna biblioteka w porozumieniu z nauczycielem j. polskiego zorganizowała ” Spotkania czytania”. Celem 30 minutowych spotkań jest wspólne czytanie lektur oraz swobodna rozmowa na temat przeczytanych fragmentów. Jest to forma zachęty dla uczniów, którzy mają problem z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu.
Nauczyciel, p. E. Pakosz, uzgodniła z klasą sposób czytania kolejnej lektury pt. : „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika.
Pierwszy etap innowacji trwał od 21.10. do 05.12.
Nauczyciel zaproponował czytanie lektury z podziałem na poszczególne rozdziały- dwa rozdziały tygodniowo. Co tydzień, uczniowie, pisali krótki test sprawdzający stopień przeczytanej części książki.
W sumie było 8 etapów. Grupa chętnych dzieci czytała książkę w bibliotece pod opieką pani Kapały.
Z ankiety, którą uczniowie napisali na koniec eksperymentu z czytaniem, wynikało, że wielu dzieciom przypadła do gustu taka forma pracy. Warto więc wykorzystać ją przy okazji czytania kolejnej lektury.

POMAGAM – POMAGAMY
Innowacja organizacyjna

Klasa VI B podjęła się opieki nad klasą pierwszą. Uczniowie zaprzyjaźnili się i służą pomocą swoim młodszym kolegom. We wrześniu współorganizowali uroczystość Pasowania na ucznia. W październiku klasa VI przygotowała dla pierwszaków grę terenową „Poszukiwanie skarbu”. W listopadzie starsi koledzy, w ramach zajęć z techniki przygotowali pierwszakom śniadanie. W grudniu klasy I – III zostały zaproszone na małe jasełka. Od połowy października szóstoklasiści dyżurują w szatni pomagając młodszym kolegom w przebieraniu się.
Zainicjowany program pozwala na zbudowania zdrowych, koleżeńskich relacji między uczniami starszymi i młodszymi. Młodszym daje poczucie bezpieczeństwa i łatwiejszą adaptację do warunków szkolnych. Starsi uczą się odpowiedzialności, życzliwości i pomysłowości.

Kolejny pomysł – „Lekcja grzeczności”. Uczniowie klasy VIb przygotowali dla pierwszaków małe przedstawienie na temat grzeczności. Zabawne wiersze i scenki przypomniały dzieciom o stosowaniu „grzecznych słówek”. A dla dobrej pamięci pierwszaki otrzymały: bransoletki grzeczności.

Skip to content