Adam Mickiewicz
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”
Naszym patronem jest Adam Mickiewicz. Dbamy szczególnie o nasz język ojczysty i pielęgnowanie tradycji narodowych oraz regionalnych.

INFORMACJA
Informujemy, że od 1 września 2023r.
świetlica szkolna będzie działać w godzinach
6.30 – 16.30

Informacja

dla Rodziców chcących zapisać swoje dziecko do Szkoły Podstawowej nr 7
Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną.
W terminie od 6 marca 2023r od godz. 8.00 do 17 marca 2023r. do godz. 15.00
nastąpi rejestracja kandydatów przystępujących do naboru –
wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców
www.rudaslaska.podstawowe.vnabor.pl

Po rejestracji Rodzice dziecka składają wniosek o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (oświadczenia)
w szkole pierwszego wyboru.

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z oświadczeniami
będą przyjmowane i weryfikowane w godz. od 8.00 do 15.00


REKRUTACJA 2023 – PISMO PRZEWODNIE

Wojewódzki konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu – do pobrania

POMAGAMY !!

24 lutego 2022r. Rosja zaatakowała Ukrainę. W pierwszą rocznicę rozpoczęcia wojny w naszej szkole zorganizowaliśmy akcję charytatywną. Zbieraliśmy świece, wosk, latarki i baterie dla walczących ukraińskich żołnierzy. Z przetopionych świec ludzie dobrego serca wykonali 178 zniczy, które będą źródłem światła i ciepła dla żołnierzy. Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i otwarcie serc.

MŁODA POETKA

Miło nam poinformować szerokie grono, że uczennica klasy VIIIb
ANNA NANDZIK po raz kolejny została LAUREATKĄ
XIX Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego
„Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej”
pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Zabrze, Fundacji Wisławy Szymborskiej.
Wiersz Ani został zamieszczony w wydanym tomiku poezji.
Jesteśmy bardzo dumni z naszej Ani – Poetki.
Opiekunem Ani jest mgr Ewa Pakosz

konkurs walentynkowy

Wyniki konkursu walentynkowego:

I miejsce – Radosław Góra klasa klasa IIb

II miejsce – Bartłomiej Stryj klasa IIIa

III miejsce – Błażej Fieber klasa IIIb

wyróżnienie – Karolina Aleksa klasa Ia

wyróżnienie – Marta Czapczyńska klasa Va

wyróżnienie – Maja Sławoń klasa Va

Serdecznie gratuluję!!!

p. Patrcycja Burszka


Z radością informujemy,
że nasza uczennica klasy VIIIB
WERONIKA BAUMERT
otrzymała powołanie
do reprezentacji Polski
w piłce nożnej do lat 15.
Na zdjęciu: w dolnym rzędzie
3 od lewej strony.INFORMACJA
W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu”, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, uzyskane środki zostaną przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej. Remont, zakup nowoczesnego sprzętu oraz doposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków przyczynią się do poprawy standardu kuchni i jadalni.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 80 000zł.
Wkład własny: 20 000zł.

 

KONIECZNIE PRZECZYTAJ !!!

Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
w czasie epidemii COVID-19 uwzględniający specyfikę placówki,
zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualne przepisy prawa

Zmiany z dniem – 25 marca 2022r.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Ministerstwo Infrastruktury
1 września 2021 r.Wytyczne korzystania ze środków komunikacji miejskiej
dla uczniów.

koniecznie przeczytaj

WARTO WIEDZIEĆ
Szanowni Rodzice, poniżej przesyłamy link do strony, na której znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o koronawirusie.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

SPRAWDŹ, JAK TO SIĘ ROBI?
Instrukcja mycia rąk.

Skip to content