Adam Mickiewicz
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”
Naszym patronem jest Adam Mickiewicz. Dbamy szczególnie o nasz język ojczysty i pielęgnowanie tradycji narodowych oraz regionalnych.

Organem prowadzącym Szkołę
jest Miasto Ruda Śląska


Drodzy Rodzice i Przyjaciele naszej Szkoły
Zapraszamy Was do udziału w akcji TALENCIAKI
organizowanej przez sieć sklepów Lidl.
Możecie dać nam szansę na ciekawe nagrody .
Więcej informacji na stronie Lidla.
https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469

Szanowni Państwo
Z uwagi na remont szkoły, nie działa telefon stacjonarny.
W razie konieczności załatwienia sprawy, prosimy o kontakt osobisty lub na adres: szkola07@wp.pl
Wejście do szkoły – od strony boiska, holem.


INFORMACJA
W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu”, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, uzyskane środki zostaną przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej. Remont, zakup nowoczesnego sprzętu oraz doposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków przyczynią się do poprawy standardu kuchni i jadalni.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 80 000zł.
Wkład własny: 20 000zł.


PODWÓJNA LAUREATKA!!!

Ucz. klasy VIII a  OLIWIA RÓŻAŃSKA
 z mgr Ewą Pakosz nauczycielem j. polskiego
 i mgr Małgorzatą Przydatek - Jendrusz nauczycielem biologii
Ucz. klasy VIII a OLIWIA RÓŻAŃSKA
z mgr Ewą Pakosz nauczycielem j. polskiego
i mgr Małgorzatą Przydatek – Jendrusz nauczycielem biologii


Nasza uczennica z klasy VIII a
OLIWIA RÓŻAŃSKA
została LAUREATKĄ
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka polskiego oraz Biologii.

GRATULUJEMY OLIWII !!

Do konkursów Oliwię przygotowały: p. Ewa Pakosz z j. polskiego
i p. Małgorzatz Przydatek – Jendrusz z biologii


ROŚNIE NAM MŁODA POETKA

Miło nam poinformować,
że nasza uczennica z klasy VII b
ANNA NANDZIK
została LAUREATKĄ
Wojewódzkiego Konkursu Poetyki
pod patronatem:
Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Zabrza,
Fundacji Wisławy Szymborskiej

Wiersz Ani został opublikowany w tomiku
„Antologia Poezji Dziecięcej
i Młodzieżowej”

Do konkursu Anię przygotowała: mgr Ewa Pakosz

GRATULUJEMY ANI !!!


Godać, godać po naszymu…

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu „Festelno Czelodka” za ufundowanie książek, które poszerzą zakres wiedzy o Śląsku. Nowe pozycje pomogą również wzbogacić słownictwo o nieznane wyrazy oraz zrozumieć gwarę śląską.

Dziękujemy!
PROJEKT

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.


Nasza szkoła włączyła się w projekt

ŚLADAMI DAWNYCH GRANIC

Rodzinna gra terenowa

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

NAGRODY OTRZYMUJĄ
ucz. klasy VIII b Zuzanna Wieczorek wraz z rodziną
ucz. klasy VII b Magdalena Anders wraz z rodziną
ucz. klasy VII a Bartosz Pelka wraz z rodziną
ucz. klasy II a Kamil Pekla wraz z rodziną

     100 lat temu w wyniku plebiscytu i ustaleń Ligi Narodów z 1921 roku,  granica polsko – niemiecka przedzieliła Górny Śląsk, oddzielając nierzadko sąsiadów żyjących na jednej ulicy. Mieszkańcy domów oddalonych od siebie zaledwie o kilkadziesiąt metrów żyli w różnych krajach. Po ulicach bez zatrzymywania sunęły tranzytowe tramwaje,
a w kolejkach do przejść granicznych stali ludzie pragnący odwiedzić swoich krewnych, którzy z dnia na dzień stali się obywatelami innego państwa. Granica została przeciągnięta  między domami, podwórkami i zakładami przemysłowymi.

      W Niemczech pozostały  m.in. Gliwice, Zabrze, Bytom. Na terenie przyznanym Polsce znalazła się większość miast przemysłowych, w tym Katowice i Królewska Huta (dziś Chorzów) a także m.in. Pszczyna, Rybnik i Lubliniec. Dzisiejsza Ruda znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej. Granicę pomiędzy Rudą a Niemcami wytyczała min. rzeka Czerniawka, do dzisiaj stanowiąca południową granicę Zaborza na styku z Pawłowem i Rudą.

      Granica zniknęła w 1939 r., ale jej ślady w wielu miejscach pozostają widoczne po dziś dzień.
    Zapraszamy do rodzinnych wypraw rowerowych i spacerów w celu odszukania miejsc, które w 1921 roku wyznaczały granicę pomiędzy naszym miastem a Niemcami. Dla ułatwienia zadania została przygotowana mapa z oznaczonymi przejściami granicznymi, jak również karta do zaznaczania tych miejsc. Potwierdzeniem wyszukanych obiektów będą wpisane numery na zdjęciach oraz wykonane zdjęcia na tle wskazanych obiektów i miejsc.

PLANSZA DO POBRANIA


KONIECZNIE PRZECZYTAJ !!!

Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
w czasie epidemii COVID-19 uwzględniający specyfikę placówki,
zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualne przepisy prawa

Zmiany z dniem – 25 marca 2022r.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Ministerstwo Infrastruktury
1 września 2021 r.Wytyczne korzystania ze środków komunikacji miejskiej
dla uczniów.

koniecznie przeczytaj

WARTO WIEDZIEĆ
Szanowni Rodzice, poniżej przesyłamy link do strony, na której znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o koronawirusie.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

SPRAWDŹ, JAK TO SIĘ ROBI?
Instrukcja mycia rąk.

Skip to content