Zasady rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej


Szanowni Państwo,
podajemy informacje dotyczące zapisów dzieci do klasy
I w roku szkolnym 2022/2023.

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. ( wzór zgłoszenia do pobrania w zakładce „Rekrutacja”).

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców dziecka, złożony w sekretariacie szkoły.  ( wzór wniosku do pobrania w zakładce „Rekrutacja” ).
Harmonogram rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły określa Zarządzenie
Nr SP.0050.2.6.2022, Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dn. 14.01.2022r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych  szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.Do pobrania dokumenty dotyczące rekrutacji:
 


UCHWAŁA RADY MIASTA 2017

WNIOSEK O PRZYJECIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOZA OBWODU

ZGŁOSZENIE  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z OBWODU SZKOŁY

ZARZĄDZENIE  PREZYDENTA MIASTA W SPRAWIE REKRUTACJI

Skip to content