Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

https://sp7ruda.eu/wp-content/uploads/2023/05/klauzula-ogolna.docx

1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej, ul. 1 Maja 173, 41-710 Ruda Śląska. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@sp7ruda.eu
2. Inspektorem Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych:
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

Skip to content