Klasy młodsze już łapią bakcyla w zabawie z programowaniem.
Pierwsze zajęcia w klasie IA i IIA.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest to  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy wsparcie finansowe, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie to pozwoliło na zakup wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Wsparcie finansowe pozwoliło na zakup sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, ale także w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych.

Skip to content