STYCZEŃ 2024

W ostatnim tygodniu stycznia w szkole odbywały się warsztaty robotyki . Uczniowie wszystkich klas zmagali się z budowaniem i programowaniem robotów. To była świetna nauka i zabawa.

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2023

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024 kontynuujemy pracę na lekcjach z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Projektowanie 3d oraz sprawdzian z matematyki inaczej...

W klasie V , na lekcjach biologii, przeprowadzono cykl zajęć, w ramach których uczniowie uczyli się mikroskopować.

- poznawali budowę i zasady działania mikroskopu

- uczyli się dokonywać obserwacji mikroskopowych, poprzez obserwacje krwinek żaby, komórek ze skórki liścia spichrzowego cebuli, komórek liści moczarki kanadyjskiej

- samodzielnie przygotowywali preparaty komórek liści moczarki kanadyjskiej

Uczennice z klasy szóstej uczestniczyły w zajęciach dodatkowych z biologii, w ramach których doskonaliły umiejętności mikroskopowania, przygotowywania preparatów (ze skórki liścia spichrzowego cebuli i moczarki kanadyjskiej). Pod mikroskopem mogły również zaobserwować zjawisko plazmolizy i deplazmolizy komórek ze skórki liścia spichrzowego cebuli, a także ruchu chloroplastów w komórkach moczarki.

Czerwiec 2023

Udało się !! Rzutem na taśmę uruchomiliśmy drukarkę i wykonaliśmy pierwsze wydruki. Teraz mamy czas na własne pomysły, które zrealizujemy w przyszłym roku.

Maj 2023

Uczniowie klas szóstych, na lekcjach biologii, używając kart magnetycznych, utrwalają swoja wiedzę na temat rozmnażania i rozwoju płazów.

KWIECIEŃ 2023

Uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w nietypowej lekcji biologii – w formie gry terenowej w ogrodzie szkolnym. Na jednym ze stanowisk dzieci mogły sprawdzić swoją znajomość ciała ludzkiego.

Klasy młodsze zgłębiają tajemnice matematyki z robotami.

MARZEC 2023

Klasa 3a .
W zajęciach wykorzystano matę- grę planszową do rozpoznawania części mowy. Klasa została podzielona na drużyny i każda z nich otrzymała kolorowe karteczki. Drużyny kolejno rzucały kostką z zaznaczonymi nazwami części mowy. Następnie na macie wskazywały wyraz, który spełniał kryteria z kostki np. czasownik. Jeżeli grupa poprawnie odszukała wyraz na macie , kładła karteczkę ze swoim kolorem i otrzymywała punkt. Gra wywołała dużo pozytywnych emocji. Dzieci bawiąc się powtórzyły i utrwaliły czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i przysłówki.

Zmagania z liczbą PI – dobrze to robić z robotami

LUTY 2023

Zgłębiamy tajniki programowania – robi się coraz ciekawiej.

STYCZEŃ 2023

Już nie tylko budujemy ale i programujemy

Grudzień 2022r

A w grudniu …
Uczniowie klasy siódmej zgłębiają tajemnice układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Listopad 2022r.

Za nami kolejny miesiąc nauki – miesiąc pracy z nowym sprzętem, nabytym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
W listopadzie uczniowie, m.in. klasy piątej, mogli poznać wnętrze komórek budujących ciała zwierząt i roślin, z wykorzystaniem modeli przestrzennych komórek.
Na poniższych zdjęciach uczniowie analizują budowę wspomnianych komórek.

Uczniowie, którzy zainteresowali się tematem przygotowali własne modele komórek. Oto one wraz z autorkami: Maja Fiszer i Marta Czapczyńska

Październik 2022r.

Kółko rozwijające umiejętności polonistyczne i matematyczne w klasie Ia.

Klasa VI BB czyli buduje i bawi się robotami

Wrzesień 2022r.

Tym razem wyzwanie podjęły klasy VIII

Poznajemy nasze wnętrze…

Klasy młodsze już łapią bakcyla w zabawie z programowaniem.
Pierwsze zajęcia w klasie IA i IIA.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest to  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy wsparcie finansowe, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie to pozwoliło na zakup wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Wsparcie finansowe pozwoliło na zakup sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, ale także w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych.

Skip to content