OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU PAŻDZIERNIKU WYNOSI 115 ZŁ. Wpłaty należy dokonać do 15 PAŹDZIERNIKA.

JADŁOSPIS – PAŹDZIERNIK 2019R.

PRODUKTY ZAWIERAJĄCE ALERGENY – PAŹDZIERNIK 2019R


OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU WRZEŚNIU WYNOSI 80 ZŁ. Wpłaty należy dokonać do 15 września.

JADŁOSPIS NA WRZESIEŃ 2019R.

PRODUKTY ZAWIERAJĄCE ALERGENY – WRZESIEŃ 2019R.

Wpłaty na konto bankowe należy dokonać do 10-go danego miesiąca
i tylko za dany miesiąc. Po tym terminie wpłatę należy uregulować
u intendenta.
numer konta
ING Bank Śląski
38 1050 1214 1000 0023 5612 6223
Zwroty za dni nieobecności, które należy zgłaszać zgodnie
z regulaminem obowiązującym w stołówce, będą realizowane
u intendenta w kasie. Wszelkie potrącenia za nieobecność dziecka,przy wpłatach za żywienie,muszą być wcześniej uzgodnione z intendentem.
                 Pojedyncze obiady wpłacane są tylko u intendenta.
                 Na konto wpłacane są tylko opłaty miesięczne.

UWAGA
Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania ze szkolnej stołówki. Informujemy również, że termin zgłaszania dziecka na posiłki w szkole upływa 4 września 2019r.

REGULAMIN STOŁÓWKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA POSIŁKI

RODO STOŁÓWKI