Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich w Szkole Podstawowej nr 7 im Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

pedagog szkolny –  Pani Justyna Kaczmarczyk

Z pedagogiem szkolnym można kontaktować się:
– przez dziennik elektroniczny Librus
– lub telefonicznie: 32 2420-940

Jeżeli znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy lub sam znajdujesz się w trudnej sytuacji możesz zwrócić się o pomoc do:
do rodziców/opiekunów,
zaufanej osoby,
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego,
dyrektora szkoły.

Możesz też skontaktować się z policją (numer 112) oraz instytucjami niosącymi pomoc dzieciom.
Oto jedne z nich:

  • 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;
  • 800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegółowe dokumenty obwiązujące w naszej szkole – warto się zapoznać

STANDARDY  OCHRONY  MAŁOLETNICH

POLITYKA  ORAZ  PROCEDURY  OCHRONY  DZIECI  PRZED  SKRZYWDZENIEM

CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA UCZNIÓW

Skip to content