Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – pobierz
„Dane zakładu pracy nie są polem obowiązkowym”


W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie uczęszczający na zajęcia w świetlicy szkolnej będą mieli możliwość wcielenie się w poszukiwacza przygód, który napotka na swojej drodze wiele zagadek. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie… zagadek” to nowa inicjatywa, do której przystąpiła nasza szkoła. Organizatorem projektu jest Wydawnictwo SUKURS z siedzibą w Warszawie,  reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Celem projektu jest:  – wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;  
• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody; 
• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;  
• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.  
Koordynatorem projektu są
Pani Patrycja Burszka oraz Pani Izabela Paluch. 

Skip to content