Zasady rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej


Szanowni Państwo,
podajemy informacje dotyczące zapisów dzieci do klasy
I w roku szkolnym 2021/2022.

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. ( wzór zgłoszenia do pobrania w zakładce „Rekrutacja”).

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców dziecka, złożony w sekretariacie szkoły. Termin: od 9 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. ( wzór wniosku do pobrania w zakładce „Rekrutacja” ).
Harmonogram rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły określa Zarządzenie
Nr SP.0050.2.16.2020, Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dn. 24.01.2020r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

Do pobrania dokumenty dotyczące rekrutacji:
 


UCHWAŁA RADY MIASTA 2017

WNIOSEK O PRZYJECIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOZA OBWODU

ZGŁOSZENIE  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z OBWODU SZKOŁY

ZARZĄDZENIE  PREZYDENTA MIASTA W SPRAWIE REKRUTACJI

Skip to content