Projekt PAMIĘĆ’81Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
bierze udział w projekcie
„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA,
DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE.
13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY”

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Koordynatorem projektu jest p. Edyta Więcławska

Szczegóły na stronie:https://liblink.pl/c2bqgFDqao

KONKURS LITERACKI

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie

Skip to content