DYREKTOR  SZKOŁY – mgr Katarzyna Bartoń – Lorek

mgr Katarzyna Bartoń – Lorek – nauczyciel języka polskiego
mgr Alicja Polak
–  WICEDYREKTOR, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Barbara  Bursy – nauczyciel katecheta i wychowania do życia w rodzinie
mgr Antoni Chwołka – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Ewa Gąsior – wychowawca świetlicy
mgr Wiesława Grygierek – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Barbara  Guziel – nauczyciel matematyki
mgr Agnieszka Graca – nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa  Wolny – nauczyciel języka angielskiego
mgr Wiesława Kapała – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biblioteki
mgr Anna Kusiak –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Aleksandra  Kilka – Sitko – psycholog szkolny
mgr Jolanta Kochel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
mgr Małgorzata  Kokoszka – nauczyciel  przyrody, geografii  i  plastyki
mgr Danuta Tułaj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  muzyki  i  informatyki, logopeda
mgr Edyta Więcławska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii
mgr Patrycja Kucowicz – wychowawca świetlicy
mgr Sabina Kabus – nauczyciel techniki
p. Kamil Dropała – nauczyciel matematyki
mgr Ewa Pakosz – nauczyciel języka polskiego
mgr Arkadiusz Adamczyk – nauczyciel  wychowania fizycznego
mgr Bolesław  Brych – nauczyciel chemii
mgr Małgorzata Przydatek-Jendrusz – nauczyciel biologii
mgr Małgorzata  Stygienko – nauczyciel j. niemieckiego
p. Izabela Paluch – wychowawca świetlicy
mgr Dominika Klepczarek – nauczyciel doradztwa zawodowego
ks. Tomasz  Tesarczyk – katecheta
mgr Justyna  Kaczmarczyk – pedagog  szkolny
mgr Martyna  Wolska – nauczyciel bibliotekarz
mgr Edyta  Hulboj – nauczyciel wspomagający
mgr Elżbieta Kuśmierska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie