DYREKTOR  SZKOŁY – mgr Katarzyna Bartoń – Lorek

mgr Katarzyna Bartoń – Lorek – nauczyciel języka polskiego


mgr Alicja Polak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
mgr Barbara  Bursy – nauczyciel katecheta i wychowania do życia w rodzinie
mgr Antoni Chwołka – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Ewa Gąsior – wychowawca świetlicy i zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
mgr Barbara  Guziel – nauczyciel matematyki i techniki
mgr Agnieszka Graca – nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa  Wojciechowska – nauczyciel języka angielskiego
mgr Wiesława Kapała – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biblioteki
mgr Anna Kusiak –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca świetlicy
mgr Aleksandra  Kilka – Sitko – psycholog szkolny
mgr Jolanta Kochel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
mgr Małgorzata  Kokoszka – nauczyciel  przyrody, geografii  i  plastyki
mgr Danuta Tułaj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  muzyki  i  informatyki, logopeda
mgr Edyta Więcławska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii
mgr Patrycja Kucowicz – wychowawca świetlicy
p. Kamil Dropała – nauczyciel matematyki
mgr Ewa Pakosz – nauczyciel języka polskiego
mgr Zbigniew Widuch – nauczyciel  wychowania fizycznego
mgr Bolesław  Brych – nauczyciel chemii
mgr Małgorzata Przydatek-Jendrusz – nauczyciel biologii
mgr Małgorzata  Stygienko – nauczyciel j. niemieckiego
mgr Izabela Paluch – wychowawca świetlicy
mgr – nauczyciel doradztwa zawodowego
ks. Łukasz Iwanowski – katecheta
mgr Justyna  Kaczmarczyk – pedagog  szkolny
mgr Martyna  Wolska – nauczyciel bibliotekarz
mgr Marek Kobierski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 
mgr Dorota Malordy – nauczyciel fizyki
mgr Magdalena Grzywaczewska – nauczyciel przyrody
mgr Małgorzata Martela – nauczyciel geografii
mgr Małgorzata Michilewicz – nauczyciel plastyki
mgr Dawid Wrzaszcz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Skip to content