Adam Mickiewicz
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”
Naszym patronem jest Adam Mickiewicz. Dbamy szczególnie o nasz język ojczysty i pielęgnowanie tradycji narodowych oraz regionalnych.

Organem prowadzącym Szkołę
jest Miasto Ruda Śląska

TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI


Rok 2021 to Rok Norwidowski

„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…
[C.K. Norwid, Do Bronisława Z.]

W roku 2020 Sejm podjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida:
„Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury,
w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.
21 września 2021 roku minęło dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji uczniowie klas ósmych, siódmych i szóstej naszej szkoły na lekcjach języka polskiego poznali sylwetkę wybitnego poety
i jego twórczość.
Norwid nie tylko był poetą, ale również pisarzem, dramaturgiem, eseistą, felietonistą, epistolografem,
a także znakomitym grafikiem, rytownikiem, akwaforcistą, malarzem i rzeźbiarzem. Był „poetą człowieczeństwa” i „poetą smutku”.
Na lekcji j .polskiego uczniowie, upamiętniając postać poety, pod opieką pań polonistek wykonali gazetki
w swoich salach lekcyjnych.


PROJEKT

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.


Nasza szkoła włączyła się w projekt

Konkurs – gra terenowa

„ŚLADAMI DAWNEJ GRANICY”

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Nagrody otrzymali:
Zuzanna Wieczorek klasa VIIIb
Magdalena Anders klasa VII b
Bartosz Pelka klasa VII a
Kamil Pelka klasa I a

Zapraszamy uczniów naszej szkoły wraz z Rodzicami do udziału w zabawie z historią w tle.
W związku z 100 rocznicą Plebiscytu i III Powstania Śląskiego proponujemy odkrywanie mało znanej historii granicy poplebiscytowej,
która przebiegała bardzo blisko.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie dobrą okazją do rodzinnych wycieczek rowerowych , samochodowych lub pieszych.
Zaplanowaliśmy tę zabawę na czas wakacji – zakończymy ją 30 września.
Bliższe informacje znajdują się na PLANSZY , którą można pobrać i wydrukować.
Ewentualne dodatkowe pytania można kierować do p. Więcławskiej i p. Tułaj

PLANSZA DO POBRANIA


KONIECZNIE PRZECZYTAJ !!!

Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
w czasie epidemii COVID-19 uwzględniający specyfikę placówki,
zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualne przepisy prawa


Zmiany z dniem 29 września 2021r.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Ministerstwo Infrastruktury
1 września 2021 r.Wytyczne korzystania ze środków komunikacji miejskiej
dla uczniów.

koniecznie przeczytajKORONAWIRUS ?
Czas przymusowego siedzenie w domu nie zabije w nas chęci i radości uczenia się. Uczymy się inaczej, ale też skutecznie. Zobacz nasze efekty w zakładce: Nauka inaczej. ZAPRASZAMY!!


PROŚBY DZIECKA
Mamo, Tato – warto przeczytać!


INSTRUKCJA
Rejestracja ucznia na Classrom i dołączenie do klasy


WARTO WIEDZIEĆ
Szanowni Rodzice, poniżej przesyłamy link do strony, na której znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o koronawirusie.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

SPRAWDŹ, JAK TO SIĘ ROBI?
Instrukcja mycia rąk.


Poznaj bliżej nasz charakter.
Pracujemy nad tym,
aby każdy dobrze czuł się u nas.
Skip to content