Adam Mickiewicz
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”
Naszym patronem jest Adam Mickiewicz. Dbamy szczególnie o nasz język ojczysty i pielęgnowanie tradycji narodowych oraz regionalnych.

Organem prowadzącym Szkołę
jest Miasto Ruda Śląska

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE OD NASZYCH UCZNIÓW

TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI


Rok 2021 to Rok Norwidowski

„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…
[C.K. Norwid, Do Bronisława Z.]

W roku 2020 Sejm podjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida:
„Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury,
w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.
21 września 2021 roku minęło dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji uczniowie klas ósmych, siódmych i szóstej naszej szkoły na lekcjach języka polskiego poznali sylwetkę wybitnego poety
i jego twórczość.
Norwid nie tylko był poetą, ale również pisarzem, dramaturgiem, eseistą, felietonistą, epistolografem,
a także znakomitym grafikiem, rytownikiem, akwaforcistą, malarzem i rzeźbiarzem. Był „poetą człowieczeństwa” i „poetą smutku”.
Na lekcji j .polskiego uczniowie, upamiętniając postać poety, pod opieką pań polonistek wykonali gazetki
w swoich salach lekcyjnych.


PROJEKT

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.


Nasza szkoła włączyła się w projekt

ŚLADAMI DAWNYCH GRANIC

Rodzinna gra terenowa

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

NAGRODY OTRZYMUJĄ
ucz. klasy VIII b Zuzanna Wieczorek wraz z rodziną
ucz. klasy VII b Magdalena Anders wraz z rodziną
ucz. klasy VII a Bartosz Pelka wraz z rodziną
ucz. klasy II a Kamil Pekla wraz z rodziną

     100 lat temu w wyniku plebiscytu i ustaleń Ligi Narodów z 1921 roku,  granica polsko – niemiecka przedzieliła Górny Śląsk, oddzielając nierzadko sąsiadów żyjących na jednej ulicy. Mieszkańcy domów oddalonych od siebie zaledwie o kilkadziesiąt metrów żyli w różnych krajach. Po ulicach bez zatrzymywania sunęły tranzytowe tramwaje,
a w kolejkach do przejść granicznych stali ludzie pragnący odwiedzić swoich krewnych, którzy z dnia na dzień stali się obywatelami innego państwa. Granica została przeciągnięta  między domami, podwórkami i zakładami przemysłowymi.

      W Niemczech pozostały  m.in. Gliwice, Zabrze, Bytom. Na terenie przyznanym Polsce znalazła się większość miast przemysłowych, w tym Katowice i Królewska Huta (dziś Chorzów) a także m.in. Pszczyna, Rybnik i Lubliniec. Dzisiejsza Ruda znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej. Granicę pomiędzy Rudą a Niemcami wytyczała min. rzeka Czerniawka, do dzisiaj stanowiąca południową granicę Zaborza na styku z Pawłowem i Rudą.

      Granica zniknęła w 1939 r., ale jej ślady w wielu miejscach pozostają widoczne po dziś dzień.
    Zapraszamy do rodzinnych wypraw rowerowych i spacerów w celu odszukania miejsc, które w 1921 roku wyznaczały granicę pomiędzy naszym miastem a Niemcami. Dla ułatwienia zadania została przygotowana mapa z oznaczonymi przejściami granicznymi, jak również karta do zaznaczania tych miejsc. Potwierdzeniem wyszukanych obiektów będą wpisane numery na zdjęciach oraz wykonane zdjęcia na tle wskazanych obiektów i miejsc.

PLANSZA DO POBRANIA


KONIECZNIE PRZECZYTAJ !!!

Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
w czasie epidemii COVID-19 uwzględniający specyfikę placówki,
zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualne przepisy prawa


Zmiany z dniem 15 stycznia 2022r.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Ministerstwo Infrastruktury
1 września 2021 r.Wytyczne korzystania ze środków komunikacji miejskiej
dla uczniów.

koniecznie przeczytaj

WARTO WIEDZIEĆ
Szanowni Rodzice, poniżej przesyłamy link do strony, na której znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o koronawirusie.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

SPRAWDŹ, JAK TO SIĘ ROBI?
Instrukcja mycia rąk.

Skip to content