Spotkanie Rodziców

Dnia 5 czerwca 2019r.
o godz. 16.30 w sali nr 1
Szkoły Podstawowej nr7 odbędzie się
spotkanie Rodziców dzieci,
które we wrześniu 2019r. rozpoczną naukę
w klasie pierwszej
naszej szkoły.

PROŚBY DZIECKA
Mamo, Tato – warto przeczytać!

Adam Mickiewicz
„Wiedzę możemy
zdobywać od innych,
ale mądrości
musimy nauczyć się sami.”


Naszym patronem jest
Adam Mickiewicz.
Dbamy szczególnie
o nasz język ojczysty
i pielęgnowanie tradycji narodowych
oraz regionalnych.